Logo

Beheer

Het Huisvestingsvlak


Bij dit kerkniveau gaat het om het fysieke gebouw. Als kerkgemeenschap woon je ergens en dat huis moet worden onderhouden. Gewoon op tijd in de verf, wat kapot is repareren, en ook met je tijd meegaan. Dus als de energie duurder wordt, zoeken naar goedkoper produceren en het verlies beperken. Met je tijd meegaan is ook, dat kerkdiensten soms anders gaan dan eerder. Een andere manier van doorgeven, een andere manier van bij elkaar zijn, een andere manier van ontmoeten. Door gebrek aan middelen, handjes en mogelijkheden, blijven herstel, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling achterwege.

Wat is onze rol?

Het beoordelen van de bouwkundige staat zal door ons worden beoordeeld. Op grond daarvan komen wij met voorstellen voor (langjarig) onderhoud en herstel. Ook het verbruik van energie komt daarbij aan de orde, waarbij gestreefd wordt naar zo duurzaam mogelijke oplossingen.
Bij het vernieuwen van kerken op het gebied van Kerk-zijn, punt 1, zullen kerken ook moeten vernieuwen, uitbreiden, verbouwen.
naast het opstellen van meerjarenplannen, adviezen maken wij ook meerjaren begrotingen, en voeren die, indien gewenst, ook uit.