Logo

Exploitatie

Geld

Dit kerkniveau lijkt in het niet te vallen bij de eerste twee, lijkt ook wel op het huisvestingsvlak, echter zij is net als de eerste twee pijlers van groot belang bij het voortbestaan van het gemeenschap en gebouw. Zonder gezonde exploitatie zijn er onvoldoende inkomsten en zonder voldoende inkomsten is er geen gezond financieel draagvlak te bereiken. Zonder geld geen pastoor/dominee, maar ook niet meer een gebouw.
Doel van dit onderdeel is om een gezonde exploitatie tot stand te brengen, waarbij de kerk niet meer alleen afhankelijk is van de inkomsten van de kerkgangers.

Wat is onze rol?

Wij beoordelen uw exploitatie en komen met adequate voorstellen om de exploitatie gezond te maken. Dat doen wij zo mogelijk samen met u.
Wij zorgen voor nieuwe duurzame inkomstenbronnen, deels door het gebouw anders te exploiteren. Er zal meer gebruik van het gebouw gemaakt gaan worden.