Logo

Nieuws

PERSBERICHT: Open atelier om nieuwe bestemming Gouwekerk!

Het in 2000 zorgvuldig gerestaureerde rijks monumentale kerkgebouw aan de Hoge Gouwe 41 te Gouda staat er fraai maar functieloos bij. Nadat het gebouw jaren in gebruik is geweest als Godshuis dient er een nieuwe bestemming te worden gevonden. Daarbij valt onder andere te denken aan appartementen, zorgfuncties, horeca en winkels. Er zijn echter nog vele andere bestemmingen denkbaar.

Omdat de kerk de Gouwenaren aan gaat, en zij verwachten dat er veel ideeën leven binnen Gouda, nodigt Fore (Fonds Ontwikkeling Religieus Erfgoed) u graag uit om op maandagavond 13 juni a.s. vanaf 19.00 uur tot ca. 20.30 uur deel te nemen aan een Open Atelier in de kerk.

Tijdens dit atelier zal er met elkaar, mogelijk in meerdere groepen, van gedachte worden gewisseld over alle mogelijke bestemmingen en denkbare combinaties daarvan in de kerk. Deze ideeën kunnen meteen worden opgeschreven en/of worden uitgetekend op de aanwezige tekeningen in de kerk.

Er zijn zowel schrijfblokken als plattegrondtekeningen van de kerk beschikbaar om deze ideeën op weer te geven.

De toegang is vrij en de kerk is open om 19.00 uur.

Graag tot de 13e a.s. 

 

PERSBERICHT: Ondertekening overeenkomst tot herbestemmen Gouwekerk te Gouda

Lisse, 12 april 2016

Nieuwe bestemming Gouwekerk stap dichterbij!

Op donderdag 24 maart 2016 hebben de heren D. Maasbach van Stichting Maasbach Wereldzending, J.H. Zwart van FORE uit Rijsenhout en J.H. Moors van Horsman & Co Vastgoed uit Lisse in de Gouwekerk de overeenkomst ondertekend die de moet leiden tot verkoop en herbestemmen van de kerk en aangrenzende pastorie aan de Hoge Gouwe te Gouda.

FORE, een onderdeel van ontwikkelaar Timpaan, en Horsman & Co gaan de komende maanden onderzoek doen naar de herbestemmingsmogelijkheden van de monumentale kerk in het centrum van Gouda. Hiermee komt een einde aan de periode waarin de kerk te koop stond en zal over circa een half jaar duidelijk zijn welke nieuwe functies de ruim 110 jaar oude kerk zal gaan huisvesten. Te denken valt daarbij aan o.a. appartementen, zorgfuncties, horeca en winkels.

Weer toekomst voor monumentaal gebouw

De Gouwekerk is een degelijk, fraai en herkenbaar gebouw op een unieke plek in Gouda, nog geen tweehonderd meter van de St. Jan en het historische centrale plein van Gouda (de Markt). De hoge zeshoekige houten spits op het dak maakt daarnaast de Gouwe Kerk tot het hoogste gebouw van Gouda. De kerk is sinds 1979 eigendom van Stichting Maasbach Wereldzending en eind jaren zeventig, na een in haar opdracht uitgevoerde grootscheepse restauratie, in gebruik genomen.Nu, bijna veertig jaar later, is het niet meer mogelijk de gebruikskosten van de Gouwekerk voldoende te dekken door de kerkelijke activiteiten.

Met een tweede in opdracht van Maasbach uitgevoerde zorgvuldige restauratie in de jaren 2004-2008, is het rijksmonument in een prima bouwkundige staat gebracht, waarmee de voorwaarden zijn geschapen om tot een goede nieuwe bestemming van de kerk te komen voor Gouda en de Gouwenaren.

Maasbach heeft vervolgens vanuit haar langjarige betrokkenheid bij de Gouwekerk, en de uitstekende samenwerking met de gemeente Gouda en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, ruim de tijd genomen om uit te zien naar kopers die bewezen hebben op een zorgvuldige manier een herbestemming van een groot monument als de Gouwekerk tot stand te kunnen brengen. Zij is blij die gevonden te hebben in de partijen FORE en Horsman & Co.

FORE (Fonds Ontwikkeling Religieus Erfgoed), gespecialiseerd in het ontwikkelen van religieus erfgoed, is onderdeel van Timpaan. Omdat de aandelen van Timpaan in handen zijn van een stichting opereert zij als een maatschappelijk betrokken onderneming, en kreeg daarvoor in 2015 de award “De Gouden Baksteen” toegekend.

Horsman & Co is een in Lisse gevestigd, sinds 1893 bestaand, allround bouwbedrijf met een brede ervaring in zowel nieuwbouw als onderhoud & restauratie. Horsman & Co en FORE zullen nadrukkelijk de lokale belanghebbenden en ondernemers gaan betrekken bij hun herstemmingsplannen.

Maasbach is op zoek naar een ander gebouw in Gouda voor haar kerkelijke gemeente.