Logo

Persbericht Open Atelier 13 juni in Gouwe Kerk te Gouda

Open atelier om nieuwe bestemming Gouwekerk!

Het in 2000 zorgvuldig gerestaureerde rijks monumentale kerkgebouw aan de Hoge Gouwe 41 te Gouda staat er fraai maar functieloos bij. Nadat het gebouw jaren in gebruik is geweest als Godshuis dient er een nieuwe bestemming te worden gevonden. Daarbij valt onder andere te denken aan appartementen, zorgfuncties, horeca en winkels. Er zijn echter nog vele andere bestemmingen denkbaar.

Omdat de kerk de Gouwenaren aan gaat, en zij verwachten dat er veel ideeën leven binnen Gouda, nodigt Fore (Fonds Ontwikkeling Religieus Erfgoed) u graag uit om op maandagavond 13 juni a.s. vanaf 19.00 uur tot ca. 20.30 uur deel te nemen aan een Open Atelier in de kerk.

Tijdens dit atelier zal er met elkaar, mogelijk in meerdere groepen, van gedachte worden gewisseld over alle mogelijke bestemmingen en denkbare combinaties daarvan in de kerk. Deze ideeën kunnen meteen worden opgeschreven en/of worden uitgetekend op de aanwezige tekeningen in de kerk.

Er zijn zowel schrijfblokken als plattegrondtekeningen van de kerk beschikbaar om deze ideeën op weer te geven.

De toegang is vrij en de kerk is open om 19.00 uur.

Graag tot de 13e a.s.